Reijinga Kunst en ontwerp

home   paintings    biography   contact   links

Privacy Statement RMC

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van RMC mediX of ArtPaint, hierna te noemen RMC, of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Reijinga Management Consultancy
Colenso 170
3761 GP Soest(dijk)
E-mail: info@rmcmedix.com of info@artpaint.nl
Telefoon: +31 (0)6 1135 3694
KvK nr: 32159544

RMC is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. RMC is verantwoordelijke in de zin van de AVG. RMC is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens RMC, waaronder www.rmcmedix.com.nl en www.artpaint.nl RMC verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van een opdracht (ArtPaint) of het afnemen van een product (RMC mediX en ArtPaint). De door RMC opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door RMC. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor RMC om de overeenkomst uit te voeren. RMC gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan.

Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt RMC altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door RMC worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
1. voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam en e-mailadres;
2. voor de uitvoering van de overeenkomst: van u persoonlijk uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en daarnaast uw bedrijfsgegevens, te weten bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats, e-mailadres, KvK-nummer en telefoonnummer;
3. voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres. Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@artpaint.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
1. in het geval van het versturen van een vrijblijvende offerte: na 30 dagen;
2. in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 12 maanden na uitvoering;
3. in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt RMC gebruik van externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in, een deel, van uw gegevens, n.l. NAW. In ieder geval zal zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor RMC. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn, indien dit wettelijk gezien is vereist, bewerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het innen van facturen kan RMC gebruik maken van een externe Payment Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de Payment Provider. Door het gebruik van de betaalmogelijkheid geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de Payment Provider. De externe Payment Provider is PayPal.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt RMC van een externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de E- mail Service Provider.

Het staat RMC vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van RMC ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor eigenaar van RMC. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van RMC.

Soest(dijk), 24 mei 2018

                  copyrightę1994 Tjerk Reijinga