Reijinga Kunst en ontwerp

home   schilderijen   biografie    les   contact   links

De op deze website getoonde informatie is door Tjerk Reijinga met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Tjerk Reijinga geeft u door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door Tjerk Reijinga worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Tjerk Reijinga kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het eventueel niet goed functioneren van deze website of voor onjuistheden en onvolledigheden van opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Tjerk Reijinga alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Tjerk Reijinga niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Tjerk Reijinga worden onderhouden, zijn alleen ter informatie van de bezoeker. Hoewel Tjerk Reijinga zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst, kan zij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud en het functioneren daarvan, of voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Tjerk Reijinga worden onderhouden wordt afgewezen.

Tjerk Reijinga geeft met de informatie op haar website geen advies over het afsluiten van een lening, ook al is deze lening voor u renteloos en zonder kosten. Voor het gebruik maken van de kunst koopregeling dient u zelf na te gaan of het gelet op uw persoonlijke situatie al dan niet verstandig is de verplichtingen van het voldoen van de maandelijkse aflossingstermijnen aan te gaan.

Tjerk Reijinga geeft geen enkele garantie omtrent individueel succes na het volgen van lessen of coachingstrajecten. Deze zijn van teveel niet te be´nvloeden factoren afhankelijk.

APT« en Artiesten Positionerings Training« zijn geregistreerde handelsmerken van Tjerk Reijinga. Tjerk Reijinga verleent u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander eigendoms- of intellectueeleigendomsrecht. Niets van de inhoud op deze website mag worden gespiegeld op een andere website of in enig ander medium. Alle schilderijen zijn gedeponeerd bij Pictoright.


Privacy Statement AVG 2018

Algemene Voorwaarden

                  copyrightę1994 Tjerk Reijinga